FANDOM


A találékonyság vagy kreativitás emberi érték, nyitottság és játékosság szükséges hozzá. Az alternatív ötletek akár életeket menthetnek, sorsokat változtatnak meg. A kezdeményezőkészség kapcsolódik ide, hisz a figyelemfelhívás problémákra, konfliktusokra növeli a figyelmet és az újszerű megoldás megtalálásának esélyét.

Paper-plan

+ gondold tovább, aludj rá egyet!

A találékony személyiség ismertetőjelei Szerkesztés

Guilford és Torrance legalább tíz kreatív képességet gyűjtöttek össze, melyek feltételezésük szerint a kreativitás struktúráját alkotják. [1]

1. Probléma érzékenység: A kreatív egyének meglátnak olyan problémákat, amelyeket a nem kreatívak nem látnak.

2. Könnyed társítás: Asszociációs „gazdagság”, azaz a kreatív emberek nagyszámú ötletet találnak ki.

3. Eredetiség: A kreatív gondolkodás fontos sajátossága, hogy új, szokatlan, innovatív ötletek révén eredeti, mások megoldásaitól különböző válaszokat tud adni a problémákra. (Ezt a képességet méri a távoli asszocáció teszt, a RAT)

4. Rugalmasság: A kreatív emberek változatos megközelítésmódokat alkalmaznak, és különböző ötleteket tudnak létrehozni.

5. Elméleti síkra emelés: A kreatív emberek nagyobb és teljesebb gondolati körökbe rendezik gondolataikat.

6. Kidolgozottság: A kreatív emberek képesek a részletek kitöltésére. Adott információk alapján struktúrát építenek fel (amikor az ötlet tervvé alakul, akkor van szükség kreatív gondolkodásra). Másként komplex gondolkozás

7. Elemző-képesség: A kreatív emberek lebontják a „szimbolikus struktúrákat", hogy újakat alkossanak.

8. Újrafogalmazás: A kreatív emberek a szokásos módtól eltérően interpretálják vagy észlelik a tárgyakat és egészen új célokra használják fel. Azt a képességet jelenti, hogy egy tárgyat vagy egy tárgy részét az egyén teljesen új és szokatlan módon alkalmazza. (Ennek egyik kifejeződése a humor)

9. Összetettség: A kreatív emberek sok, egymással összefüggő gondolattal tudnak dolgozni.

10. Értékelés: A kreatív emberek könnyen meghatározzák az új ötletek értékét. A szabadalom az ötletek realizálása, tőkésítése, akár kisajátítása - a garantált elosztásra is.

Találékonyság felmérése - kreativitás tesztek, példakérdéssel Szerkesztés

A Kreativitás több szinten és több területen is megnyilvánulhat. Az alábbiak a variációs, asszociációs képességet nézik - ismert tesztek, példakérdésekkel.

Távoli Asszociáció Teszt (Mednic, 1962)

Mi az az egyetlen szó, ami összeköti az alábbi három szót?

tej egér márvány
Wallas és Kogan Kreativitás Teszt (1965)

Nevezz meg olyan dolgokat, amelyeknek kerekük van!

Guilford-féle Szokatlan Használat Teszt (1967)

Képzeld el, hogy hányféle, a megszokottól eltér módon lehet felhasználni egy téglát. Írj annyiféle használati lehetőséget, amennyit csak tudsz!

Kreatív rajzteszt (Urban és Jellen, 1996)

Az alábbiakban egy megkezdett rajzot látsz (ferde visszagörbülő vonal). Kérjük, folytasd a rajzolást, hogy értelmes ábra kerekedjen ki bel le! Bármit rajzolhatsz. Használd a fantáziádat!

Torrance-féle Körök Feladat (1962)

Csinálj a körökből (3 sorban 5 közepes méretű kör, közöttük majdnem akkor hellyel, mint maguk a körök) értelmes ábrákat, képeket úgy, hogy a körök minden kép központi részét alkossák. Rajzolhatsz a körökön belülre, a vonalra vagy a körökön kívülre. Használd a fantáziádat, hogy minél egyedibb ábrákat rajzolj, ami másnak nem juthatna eszébe.

Szakirodalom Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.