Az önellátó települések és összetartó helyi közösségek erősítésével, az erőforrások rugalmas, késlekedés nélküli elosztásával tartósabb és hatékonyabb adaptációt lehet megvalósítani, mint kizárólag központosított vagy egyéni megoldások erőltetésével. A mennyire bízunk meg egymásban, és mennyire tudunk közösen dolgozni - örökké aktuális, - társadalomformáló kérdései.

A gazdasági alap, a számolható értékmérő nem csak az anyagi javak lehetnek, hanem az időbank rendszerekhez hasonlóan a akár a munkára fordított idő. Itt nem jelenik meg a fizetőeszköz fogalma, hanem egyből becsatornázható tőkeként kezeli az emberi erőforrást -A jelen kapitalizmustól eltérően itt nem kisajátítható, mert alanyi jogként megtartja az önrendelkezés képességét.

Ez esetben munkavégző szándék a gazdasági potenciál mérésének alapja, heti bontásban. Mivel ez egyénileg limitált, nem lehetséges mások aktív egyetértését nélkülöző halmozása. A gazdasági lokalizáció eszméje így több síkon is megjelenik.

A jelen gazdaságban egyetlen ügyes szerződés elég ahhoz, hogy akár egy egész földrész véglegesen egy tulajdonba kerüljön (pl. Alaszka cseréje aranyra).

A Humanista Gazdasági Háló gyakorlatához hasonlóan a munka nem kényszerként jelentkezik, hanem felajánlásként.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.