FANDOM


Pilis Csereklub Weblap: http://www.koronakor.hu/pilis.php/ Kapcsolatfelvétel: http://www.koronakor.hu/pilis.php/kapcsolat

Ez a szóösszetétel teljes egészében kifejezi a lényeget: a "klub" jelzi, hogy itt egy önkéntes és zárt közösségről van szó, a "csere" pedig arra utal, hogy a klub tagjai egymás között termékeket és szolgáltatásokat cserélnek.

Miért van szükségünk csereklubra? Szerkesztés

A jelenlegi társadalom legnagyobb problémái a "rossz pénz" miatt alakultak ki. Megjósolható volt, hogy a bankok hitelezési gyakorlata, a profitot hajszoló gazdálkodása, valamint a fedezet nélküli pénzkibocsátás előbb-utóbb összeomláshoz vezet. Úgy is lett: mára bennünket is elért a pénzügyi világválság, aminek egyenes következménye lesz a gazdaság visszaesése, a munkanélküliség növekedése, a pénzhiány, stb.

Ebben a helyzetben szűkebb közösségi összefogásra, önellátásra kell törekednünk, hiszen senki sem fog "kívülről" segíteni rajtunk. Ehhez meg kell oldanunk a globalizált pénz- és haszoncélú világból való átmenetet a helyi együttműködésen és a bizalmon alapuló rendszerekbe. A megoldás a helyi kereskedelmi rendszerekben rejlik: a csereklubok megalakítása illetve a helyi pénzek bevezetése - a tapasztalatok szerint - fellendíti az érintett térség gazdaságát.

Az ellehetetlenült egyének, családok és kisvállalkozások túlélését segíteni kell. A csere által azok is hozzájuthatnak termékekhez, szolgáltatásokhoz, akiknek nincs pénzük, de van tehetségük és szorgalmuk. A csereklubban való részvétel azok számára is előnyt jelent, akik semmiben sem szűkölködnek, hiszen a klubon belül olcsóbban vagy jobb minőségben hozzájuthatnak dolgokhoz, mint egy hagyományos üzletben. Itt kell megemlíteni, hogy a csereklubnak erős közösségépítő hatása is van, ami nagyon fontos, mert az összetartásra, egymás segítésére, érdekeink védelmére ma nagyobb szükség van, mint valaha.

Hogyan működik egy csereklub? Szerkesztés

Megszerveződik egy közösség, melynek tagjai egymás között termékeket, szolgáltatásokat cserélnek ki úgy, hogy e közben pénzt NEM használnak. Egyrészt minden tag közzéteszi felajánlásait (kínálatát) egy internetes program segítségével, vagyis leírja azt, hogy mit tud adni a közösség más tagjai számára. Másrészt választhat a többi tag felajánlásaiból, azaz igénybe veheti a mások által felkínált javakat. Az egyes cserék, mint események, eseti jelleggel jönnek létre a tagok szükségleteinek és felajánlásainak egymásra találásakor. A ténylegesen lebonyolított cserék időpontja eltér, a csereérték is különböző, ezért a csereértékeket nyilván kell tartani. Ez is az internetes program feladata: minden tagnak folyószámlát vezet. A csereklub bizalmi alapon működik, nem kell semmilyen fedezetet "letenni" annak, aki szeretne bekerülni. Ebből következik, hogy a klub tagjai védik saját közösségüket: csak becsületes, megbízható embereket vesznek fel.

Előzmények Szerkesztés

A Szent Korona Alapítvány kezdeményezésére 2007-ben Budapesten megalakult a Korona Csereklub Egyesület.

Ez a 12 főből, főleg szakértőkből álló egyesület dolgozta ki a hazai csereklubok működésének alapelveit, figyelembe véve a magyarországi lehetőségeket és törvényeket. Az egyesület készíttette el azt az internetes programot, amely nélkül nem létezhetne egy modern csereklub. Ennek a programnak - melynek Ön a kezdő oldalát látja - két fontos feladata van: - egyrészt segíti a vevő és az eladó egymásra találását, azaz piacteret biztosít, - másrészt nyilvántartja, elszámolja az ügyletek csereértékét. Az Egyesület csak szellemi műhelyként funkcionál, nem hoz létre és nem működtet csereklubot, ellenben szorgalmazza, hogy a Kárpát-medencében alakuljon minél több csereklub, lehetőleg minden régióban és határok nélkül! Ezeknek ingyenesen rendelkezésére bocsátja az internetes programot, és a klubok megszervezéséhez, működtetéséhez tanácsokat ad.

Ilyen előzmények után alakult meg a Pilis környéki települések csereklubja, ahogy mi nevezzük: a Pilis csereklub.

Hírek Szerkesztés

Resources: 2012.04.24 16:55

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.