FANDOM


A monopóium kizárólagos uralom egy gazdasági területen, a piaci mechanizmusokat eltorzító erőfölény. Van állami és magánmonopólium. A monopólium csak magasabb rendű szinergia esetén elfogadható.

Magán monopólium Szerkesztés

Piaci környezetben amikor egy vállalkozás vagy magánszemély olyan erőfölényre vagy hatalomra, kizárólagosságra tesz szert, ami a vállalkozások versenyét ellehetetleníti. Ez esetben nem működik a társadalmi felelősségvállalás, kizárólagosan saját maga terjeszkedésére fókuszál.

A Kartellezés, kartell egyesség ennek egy formája, amikor több cég megegyezése kényszerhelyzetbe hoz bárki mást.

Állami monopólium Szerkesztés

Az állam monopóliuma olyan közszolgáltatásokra terjed ki, amelyeket a társadalom nem kíván piaci alapokra helyezni. Ezek közül a honvédelem és jogalkotás inkább természetes monopóliumként, az igazságszolgáltatás, monetáris politika pedig (részleges) mesterséges monopóliumként írható le.

Természetes monopóliumok Szerkesztés

Amikor külső körülmények vagy adottságok miatt hosszú távon csak egyetlen, monopolhelyzetben lévő vállalat maradhat fenn az iparágban Ivóvíz szolgáltatás, egyetlen kikötő irányítása, stb.

A természetes monopóliumok általában erős szabályozottságot és szervezettséget igényelnek; például a víznek nem szabad az egészségre káros anyagokat tartalmaznia, a közlekedésnek pontosnak kell lennie, és így tovább. Másfelől a társadalom szívesebben venné, ha ezeknek a monopol-vállalatoknak a célja nem a profitmaximalizálás, hanem minél nagyobb kereslet, minél több fogyasztói igény kielégítése lenne. Ezen két okból kifolyólag a vállalatoknak szoros kapcsolatban kell lenniük az államhatalommal.


Ajánlott irodalom Szerkesztés


Források Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.