FANDOM


A memetika a gondolatokkal - "mémekkel" foglalkozó tudomány.

A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el a génállományban, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat révén, amelyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.

(Richard Dawkins: Az önző gén)


"A mém az individuális memóriában tárolt, más individuális memóriába másolható információ-minta. A memetika a mémek szaporodását, terjedését és fejlődését vizsgáló elméleti és empirikus tudomány."

(F. H.: Memetics. 1993.)


Működése Szerkesztés

Tisztelet takarito

Tisztelet - a társadalom egyik összetartó - kohéziós mémje

Az átörökítés (replikáció) sikerét mindkét esetben három tényező - eredethűség, termékenység, élettartam - határozza meg.

Bár a memetikus és a genetikus evolúciót egyaránt a természetes kiválasztódás és az alkalmazkodóképesség foka szabályozza, az előbbi rugalmasabb mechanizmus: míg a gének kizárólag "vertikálisan" (= a szülőktől), általában szexuális reprodukció útján, addig a mémek "horizontálisan", "több irányból" (= bárkitől), kommunikáció közben "örökölhetők". A géneknél a folyamat egy generáció, azaz évek-évtizedek, a mémeknél percek alatt megy végbe. Gyorsabban és mennyiségi korlátozás nélkül terjednek, könnyebben változnak.

Fogalmak Szerkesztés

Befogadó Mém által sikeresen megfertőzött személy.
Cenzúra Az adott mém terjedését - a vektorai megsemmisítése által - akadályozó törekvések. A cenzúra önmagában a támadó mémet nem pusztíthatja el teljesen, sőt - gyengébb formáit kiirtva - esetleg a legveszélyesebb változatát támogatja.
Ideaszféra A teljes memetikus ökológia. "Egészségi állapota" memetikus sokszínűségében mérhető.
Mém: A kulturális fejlődés szelekciós egységeként, (ön)szaporodó entitás.
Memetikus
1. A memetikát tanulmányozó egyén.
2. Memetikus tervező (mém-mérnök, memetic engineer).
Szekta Retrómém Mém, mely egy létező mém-komplexumhoz akarja kapcsolni magát. Az ön-toxikus méme-komplexum membotokból és / vagy memoidokból álló szociális típusa.
Vektor Mémek továbbítására alkalmas médium, módszer, eszköz. Bármely kommunikációs csatorna lehet memetikus vektor.
Mémbot egész életét egy eszme szolgálatába állítja, robot-módra történő terjesztésének áldozza (Jehova tanúi, szcientológusok, Krisna-tudatúak).
Memoidok viszont nem csak terjesztik, hanem fel is áldozzák magukat (második világháborús kamikaze-pilóták, síita terroristák, önjelölt prófétákat öngyilkosságba követő hívek).
Önmérgező (auto-toxikus) mém:, a befogadó elme megsemmisítésére alkalmas, s ezért (szerencsére) önkorlátozó mémek fertőzik őket: Jones tiszteletes szónoklatai, a mártírság vágya....

(Principia Cybernetica, 1990.)

Alfamémek: A gondolatok egy meghatározott, másik ember számára észlelhető része. Amelyek hang, írás, elektronikus jelek formájában is elhangzanak, rögzítésre kerülnek, leíródnak, azaz a másik ember számára megjelennek. Ezek így egy evolúciós verseny nyertesei: azok a gondolatok, amelyek „kijutnak” egy ember fejéből.
mémkomplex: Egymást kölcsönösen támogató mémekből álló mémkészlet, melyek szimbiotikus kapcsolatot fejlesztettek ki egymással. Mém-komplexek a vallási és politikai dogmák, társadalmi mozgalmak, művészeti stílusok, tradíciók és szokások, lánclevelek, paradigmák, nyelvek, stb. Hívják még m-plex-nek vagy sémának. (Hofstadter). A co-mémek azon típusai, melyek gyakran megtalálhatók egy sémában, a következők: csalétek, horog, fenyegetés és vakcina. Egy sikeres séma gyakran rendelkezik bizonyos attribútumokkal: széles körben alkalmazható (egy paradigma, mely sok mindent megmagyaráz), alkalom a hordozóknak részvételre és közreműködésre, meggyőződés a magától nyilvánvaló igazáról (tekintélyt hordoz), rendet és a valahova tartozás érzetét biztosítja - így segít távol tartani az értelmetlenségtől való rettegést. (Hofstadter idézete Wheelis-től)
horog: A mém-komplex azon része, mely replikációra ösztönöz. A horog gyakran akkor a leghatékonyabb, amikor nem egy határozott kijelentés, hanem a "mi-vagyunk-a-mém" v. "én-is-a-mém-hez-tartozom" tartalom logikai következménye. (Hofstadter) (csalétek, fenyegetés)
mimikri: Olyan fertőzési stratégia, melyben a mém megkísérli egy másik sikeres mém szemiotikáját imitálni. Mint például: áltudomány (kreacionizmus, ufológia), ál-engedetlenség, felszínes lázadó szellem (heavy metal). (GMG)

Neuro-lingvisztikus programozás Szerkesztés

A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere. A módszer alkalmazásával egy példaszemély nyelvhasználatát és viselkedését tanulmányozva egy adott területen az emberi kiválóság felépítését igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni az egyes ember számára.


Kapcsolódó témakörök Szerkesztés

Források, további szakirodalom Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.