FANDOM


A komplex gondolkozás képessége azt jelenti hogy az entitás (egyed, szervezet, rendszer vagy csoport) képes a környezetét és változásait részleteiben felmérni, azokat értékelni és korábbi céljait akár felülbírálva döntéseket hozni.

Szakirodalom Szerkesztés


Komplex gondolkozás oktatása Szerkesztés

A vizsgálatok (PISA2015 rámutattak a természettudományos műveltség és gondolkodás fejlesztésének több hiányterületére. Ilyen a komplex, rendszerszintű gondolkodás, mely a természettudományos műveltség fontos eleme, alapvető tantárgyközi képesség; beágyazható a természettudományos diszciplínák vagy a komplex természettudomány tantárgy tanításába (Goldstone és Wilensky, 2008). Segítségével a tanulók lehetőséget kapnak a természet mikro-és makroszintjeinek átfogó értelmezésére, a kísérleti eredmények és megfigyelések magyarázatára (Robbins, 2011). A Nemzeti alaptanterv (2012) Ember és természet műveltségterületének tudás-és képességterületei a rendszerszintű gondolkodás alapjait is magukban foglalják, de a fejlesztési feladatok hatékony implementációja nem valósult meg. Ennek oka, hogy kevés információ áll rendelkezésre (2016) e képesség fejlődéséről és fejlesztésének módszereiről.

Az alternatív oktatási módszerek hangsúlyt helyeznek az önállóságra, a gyerekek saját, integrált gondolkodásának kialakítására.

A komplex gondolkozás fejlesztése Szerkesztés

Kapcsolódó témák Szerkesztés

Források Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.