FANDOM


FIGYELEM, egyenlőre gépi fordítás, fogalmazási pontatlanságokkal!

Az Első, 1933-as Kiáltvány, és a Második, 1973-as Kiáltvány után jelenleg ez a 2003-as közlemény aktuális állásfoglalása az Amerikai Humanista Szövetségnek.

The-thinker

Élni és élni hagyni....


Thinker people

Vajon megmarad progresszív életfilozófiának, vagy egyszer a Humanizmus is hitvallás lesz?

A humanizmus egy progresszív életfilozófia, amely a természetfelettiség nélkül megerősíti azon képességünket és felelősségünket, hogy etikus életben való kiteljesedés felé vezessünk és törekedjünk az emberiség jólétének elérésében.

A humanizmus élethosszig tartó - észszerűen vezetett, együttérzés által inspirált és a tapasztalatok alapján történő ösztönzése - arra ösztönöz bennünket, hogy jó és teljes életet éljünk. A korosztályon keresztül fejlődött, és továbbgondolkodó emberek erőfeszítései révén fejlődik tovább, akik felismerik, hogy az értékek és az ideálok, bármennyire gondosan kidolgozva is, megváltoznak, amint tudásunk és megértéseink előrehaladtunk.

Ez a dokumentum azon folyamatos erőfeszítések része, amelyek célja a humanizmus fogalmi határainak egyértelmű és pozitív formában történő megnyilvánulása, nem pedig az, amit el kell hinnünk, hanem annak konszenzusa, amelyben hiszünk. Ebben az értelemben megerősítjük a következőket:

A világ ismeretét megfigyelés, kísérletezés és racionális elemzés eredményezi. A humanisták szerint a tudomány a legjobb módszer e tudás meghatározására, valamint a problémák megoldására és a hasznos technológiák kifejlesztésére. Felismerjük az új gondolatokban, a művészetekben és a belső tapasztalatokban levő eltérések értékét is - mindegyiket kritikai intelligencia elemzi.

Az emberek a természet szerves részét képezik, a nem irányított evolúciós változások eredménye. A humanisták felismerik a természet önellátását. Elfogadjuk az életünket, mindegyiknek elegendőként, megkülönböztetve a dolgokat azoktól a dolgoktól, amilyeneket kívánunk, vagy elképzelhetünk. Üdvözöljük a jövő kihívásait, és a még ismeretlen emberek vonzzák és rémülettel veszik őket.

Az etikai értékek az emberi igényből és érdeklődésből származnak, amelyet a tapasztalatok tesztelnek. A humanisták alapvető értékei az emberi jólétben, amelyeket az emberi körülmények, érdekek és aggodalmak formálnak, és kiterjesztik a globális ökoszisztémára és azon túl. Elkötelezettek vagyunk azért, hogy minden egyes személyt rejlő értékekkel és méltósággal kezeljenek, és megalapozott döntéseket hozzunk a szabadság és a felelősség összefüggésében.

Az élet kiteljesedése az emberséges eszmék szolgálatában való egyéni részvételből fakad. Célunk a lehető legteljesebb fejlődésünk, és életünket mély céltudatossággal elemezve, csodát és félelmet találva az emberi lét örömeiben és szépségeiben, annak kihívásaiban és tragédiáiban, sőt a halál elkerülhetetlenségében és véglegességében. A humanisták az emberi kultúra gazdag örökségére és a humanizmus életképességére támaszkodnak, hogy kényelmet biztosítsanak vágyakozás idején, és bátorítsanak a sok időben.

Az emberek természetüknél fogva társadalmi jellegűek, és értelmet találnak a kapcsolatokban. A humanisták a kölcsönös gondoskodás és aggodalom világra törekszenek, kegyetlenségektől és annak következményeitől mentesen, ahol a különbségeket együttműködés útján oldják meg erőszak igénybevétele nélkül. Az individualitás és a kölcsönös függőség összekapcsolása gazdagítja életünket, arra buzdít bennünket, hogy gazdagítsuk mások életét, és inspirálja a béke, igazságosság és mindenki számára elérhető lehetőségek elérésének reményét.

A társadalom javát szolgálva maximalizálja az egyéni boldogságot. A progresszív kultúrák arra törekedtek, hogy megszabadítsák az emberiséget a puszta túlélés brutalitásaitól, csökkentsék a szenvedést, javítsák a társadalmat és fejlesszék a globális közösséget. Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk a körülmények és a képesség egyenlőtlenségeit, és támogatjuk a természet erőforrásainak és az emberi erőfeszítések gyümölcseinek igazságos elosztását, hogy a lehető legtöbb ember élvezhesse a jó életét.

A humanisták aggódnak mindenki jóléte iránt, elkötelezettek a sokszínűség iránt, és tiszteletben tartják a különbözõ, mégis humánus nézeteket. Arra törekszünk, hogy fenntartjuk az emberi jogok és a polgári szabadságjogok egyenlő élvezetét egy nyitott, világi társadalomban, és fenntartjuk a demokratikus folyamatban való részvétel polgári kötelességét, valamint a bolygónk kötelességét a természet integritásának, sokszínűségének és szépségének a biztonságos, fenntartható védelmében. módon.

Az élet áramlása iránti elképzelésünk arra törekszik, hogy tájékozott meggyőződéssel látja el, hogy az emberiség képes haladni a legmagasabb eszményei felé. Az életünkért és az a fajta világ, amelyben élünk, a felelősség a miénk, és csak a sajátunk.Forrás Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.