FANDOM


A gazdasági mutatók egy nemzetgazdaság vagy gazdasági közösség fejlettségét és teljesítményét hivatottak jelezni. Lényeges, és gyakori vita tárgya, hogy milyen indikátorokat, vagyis folyamatokat mérjenek az összérték megállapítására.

Elterjedten használják a GDP-t, ami a gazdaság aktuális teljesítményét mutatja, viszont a társadalom egészére vonatkoztatva - közjó - a magas GDP gyakran épp hátrányt vagy visszalépést jelent.

Watch

A szívverés a leterheltségtől is függ.

Alternatív - nem pénzügyi fejlettségi mutatók Szerkesztés

Jelentős szakmai téma a nem pénzügyi szemléletű mutatók kidolgozása. Itt a teljesítményt nem pénzben, hanem valamilyen más, összehasonlításra alkalmas mértékegységben fejezik ki. Hat új típusú kompozit indikátorról (HDI, GDI, HPI, EPI, CCPI, EFP) jó áttekintést ad a GKI Fenntartható Fejlődés Évkönyve.8

Az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme – UNDP) egy négy tagból álló indexcsaládot számít (HDI, IHDI, GII és a MPI). 2010-ben a mutatók átfogó reformja történt, ez megjelenik az átnevezésükben és tartalmi változásukban is. Mindegyik mutatóra jellemző, hogy bár a GDP-hez viszonyítva pontosabb képet ad egy ország jólétéről, de egyik mutató sem tartalmaz a természeti környezet állapotára vonatkozó közvetlen adatokat. Közülük a legismertebb az Emberi Fejlődés Indexe (HDI).

Emberi Fejlődés Indexe (HDI) Szerkesztés

Az átfogó, négy indikátorból és három dimenzióból álló összetett index Human Development Index (HDI) az egy főre jutó GNI (Bruttó nemzeti jövedelem) értéke, a születéskor várható élettartam, a kombinált bruttó beiskolázási arány és a felnőtt írni-olvasni tudás mérőszámának kombinációjával méri az egyes országok fejlettségének szintjét. Ha a társadalmi egyenlőtlenséggel korrigáljuk az index értékét, akkor megkapjuk az Inequality-adjusted Human Development Indexet, vagyis az IHDI-t. Ha egy társadalomban teljes az egyenlőség, akkor a HDI és az IHDI értéke megegyezik.

Nemenkénti Egyenlőtlenségi Index (GII)Szerkesztés

A Gender Inequality Index (GII) az egészségügyi adatok (pl. gyermekágyi halálozás), a felhatalmazás (pl. nők aránya a politikai döntéshozásban) és a munkaerő-piaci adatok alapján számolja a nemek közötti egyenlőtlenséget.

Többdimenziós Szegénységi Index (MPI)Szerkesztés

A HDI három dimenziója mentén (oktatás, egészségügy és jövedelem) mutatja be a szegények számát és a főbb jellemzőket. Ebben a mutatóban már elemeiben megjelenik a környezeti dimenzió, például az ivóvízellátáson keresztül. Angolul Multidimensional Poverty Index (MPI).

Környezeti Teljesítmény Index (EPI)Szerkesztés

A Yale és a Columbia Egyetem kutatói hozták létre az EU kutatóival közösen az Environmental Performance Indexet (EPI), amely az ESI (Environmental Sustainability Index – Környezetvédelmi Fenntarthatósági Index) örököse. A 2010-es index összesen 163 országot csoportosít 25 teljesítményindikátor alapján, amelyeket 10 kategóriába sorolnak, lefedve a környezetvédelmet, a közegészségügyet és az ökoszisztéma egészségét is. Az indikátorok közül a DALY Index (Disability-Adjusted Life Year Index – Egészségkárosodással Korrigált Életévek Index) 25%-os súllyal szerepel. Ezen indikátorok mutatják meg, hogy a kormányok mennyire állnak közel ahhoz, hogy egy átfogó környezetvédelmi intézkedéscsomagot hozzanak létre.

Éghajlatvédelmi Teljesítmény Mutató (CCPI)Szerkesztés

A CCPI az egyik legújabb indikátor a nemzetközi éghajlat-politika hatékonyságának mérésére. Az index egységes szempontok alapján értékeli és hasonlítja össze 56 ország klímavédelmi teljesítményét, azokét, amelyek energiatermelésből származó szén-dioxid-kibocsátást több mint 90%-ért felelősek.

Adventure-baloons

Emelkedéssel fogy az üzemanyag.

Ökológiai lábnyom (EFP)Szerkesztés

Az Ökológiai lábnyom (Ecological Footprint – EFP) azt fejezi ki, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű produktív földterületre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Mértékegysége a globális hektár/fő (gha). Az ökológiai lábnyom mutató az Európai Bizottság véleménye szerint, a szén-dioxid-lábnyommal együtt az a környezetvédelmi mutató, amely jó eséllyel tölthetné be egy átfogó környezeti mutatószám szerepét, de alkalmazási köre jelenleg korlátozott.

Az ökológia lábnyom mutató részeként kiszámításra kerülhet a széndioxid-vagy karbonlábnyom, amely az ökológiai lábnyom több mint 50%-át jelenti. Hasonló szemléletű, bár más irányból fejlesztett mutató a vízlábnyom. A három lábnyommutatóból álló „család” harmonizációja az egyik legaktuálisabb feladat.

Az ökológiai lábnyom mutatóval szemben megfogalmazott leggyakoribb kritika, hogy nem tartalmazza a szociális tényezőket és az emberek elégedettségét.

Boldog Bolygó Index (HPI)Szerkesztés

A New Economic Foundation (nef) által számított Happy Planet Index (HPI) mutató 3 tényezőt tartalmaz: várható élettartam, ökológiai lábnyom és elégedettség az élettel, vagyis az ökológiai lábnyom mutatót kiegészíti az emberek életminőségét meghatározó objektív és szubjektív faktorral.

Bruttó Nemzeti Boldogság (GNH)Szerkesztés

Az 1972-ben, Guthán az akkor még 16 éves királya, Jigme Singye Wangchuck által megalkotott Bruttó Nemzeti Boldogság (GNH) módszer négy alappilléren nyugszik: fenntartható fejlődés, kulturális értékek, a természeti környezet megőrzése és a jó vezetés. Az alapelméletet azután továbbfejlesztették, 9 kategóriát és 72 indikátort létrehozva, amelyek között megtaláljuk például az egészség, a kulturális sokszínűség vagy az oktatási színvonal kategóriákat.

Források Szerkesztés

Kapcsolódó írások Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.