Az gazdagodó közlegelő kifejezést a közgazdaságtanban a közlegelők tragédiája ellentéteként használják. Ebben a helyzetben az egyének vagy közösségek egy bizonyos területen egyértelműen hozzájárulnak a társadalmi jólét növeléséhez / bővítéséhez saját erőfeszítéseikkel, ahelyett hogy az erőforrásokat saját céljaikra használnák fel. A jelenség további elnevezései a „közlegelők komédiája” vagy „inverz közlegelő”

[1] vagy „közlegelők bőségszaruja”. [2]

A Fenntartható fejlődés elvei gátat szabnak a mértéktelen gazdagodásnak.

Példák

  • Az gazdagodó közlegelő egyik példája a Linux operációs rendszer, amelymegkötések nélkül alakítható is, mivel a forráskódja nyilvános.
  • maga a Magyar Wikipédia, az emberiség szabadon használható tudástára.
  • Pixabay - Több mint 430 000 ingyenes fotó, vektoros és művészi illusztráció
  • Komposztálás

Jegyzetek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.