FANDOM


Piggy-bank- perselyek

A fizetőeszközök legtöbbek által ismert fajtája a készpénz

A fizetőeszköz magába foglalja a fizetési módot és az elszámolási egységet.


Pénz Szerkesztés

Részletes ismertető a pénz fogalma cikkben. A hagyományos pénz jelenleg például a befektetési arany, de napjainkban nagyon kevesen engedhetik meg maguknak a használatát.

Készpénz Szerkesztés

Ez esetben a fizetési mód fizikai pénz, Bankjegy - ami egyúttal az elszámolási egység. Általánosan elterjedt a magánbankok bankjegyeinek és kisebb értékű érméinek használata. A bankszámlapénz fizikailag kiterjesztett formája, melyet szabad forgalmú hivatalos pénzként kezelnek.

Csekk Szerkesztés

Ez esetben a fizetés alapja egy hitelesített bizonylat tömb, míg az elszámolási egység a rendszerben illetve tag számára bármely hozzáférhető egység lehetséges.

Elektronikus kártya Szerkesztés

Olyan eszközök, melyek elektromos érintkezéssel kapcsolódnak egy leolvasó egységhez, amely az elszámolási hálózatra van kapcsolva. Például telefonkártya (kredit), bankkártya (bankszámlapénz).


NFC vagy Paypass Szerkesztés

Néhány centiméteres távolságban működő rádiós adatkapcsolati módszer. Mobiltelefonok, bankkártyák használják. van aktív és passzív változata is.


"Tartozom / Felajánlom neked" kártya Szerkesztés

Névjegykártyához hasonló, csekk jellegű felajánlást megtestesítő irat. Tartalmazza a felajánló megnevezését, elérhetőségeit, a felajánlásmódjait és mértékét. egyéb megkötéseket tartalmazhat, pl. érvényesség, átruházhatóság tekintetében.

Váltó Szerkesztés

A váltó követelést megtestesítő értékpapír. A váltó alaki megjelenésére, és kibocsátására külön jogszabály vonatkozik, amely egy nemzetközi egyezményen alapul (Genfi Váltójogi Egyezmény, 1930. Magyarországon kihirdette az 1965. évi 1. tvr.). A váltó értékpapírnak minősül, önállóan megtestesíti a követelést. Kiállításához nem kell sem közjegyző, sem bíróság. A szerződő felek minden külön segítség vagy ellenjegyzés nélkül kiállíthatnak váltót. A Magyar Wikipédia :Váltó (értékpapír) szócikkében további részletek találhatóak.

Korlátozott forgalomképességű pénzSzerkesztés

Más néven alternatív pénz vagy pénzhelyettesítő

Helyi pénzSzerkesztés

Közösségi pénzSzerkesztés

Eseti pénzSzerkesztés

Csak egy bizonyos eseményhez kapcsolódóan érvényes, utána kereskedésben nem alkalmazható, viszont a beváltására általában lehetőség van. Konrétan piac, zsibvásár folyamán használható.

Zseton Szerkesztés

Zseton korlátozott forgalomképességű, legtöbbször magánkiadású érmeszerű tárgy, amelyet pénz helyett használnak. A legfontosabb eltérés a törvényes fizetőeszközökhöz (vagyis a pénzhez) képest a zsetonok forgalomképessége, a pénzt ugyanis a kibocsátó joghatóságán belül gyakorlatilag korlátozás nélkül kötelező elfogadni. A határ a kettő között nem mindig éles: egyes magánkiadású zsetonok később a pénzekéhez mérhető forgalomképességre tettek szert.

Játékpénz Szerkesztés

A Játékpénz korlátozott forgalomképességű, magánkiadású fizetőeszköz, mellyel egy játékban lehet használati eszközöket, felszerelést, stb. vásárolni.

Számla / egyenleg vezetése Szerkesztés

Néhány esetben központi nyilvántartást vezetnek minden egység aktuális tulajdonosáról, míg néhány esetben a hiteles fizetőeszközökkel ellenőrizhető a tag fizetőképessége. pl LETS

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.