FANDOM


A FAÉK - egy alternatív oktatási program, az Állampolgári képzés továbbgondolása. A program célja egy általános alapképzés - akár önképzés - megvalósítása, mely lehetővé teszi olyan készségek és ismeretek elsajátítását bármely személy számára, amivel egy nyitott, demokratikus társadalom fenntarthatóvá válik. Jelen változatban a nyitottság, önállóság és felelősség alapértékeknek tekinthetőek.


Bevezető Szerkesztés

Ha egyszer megértjük az ismétléssel és szorongással működtetett, szolgai viselkedést kialakító modern iskoláztatás rejtett logikáját, akkor elég könnyű elkerülni a trükkjeit és a csapdáit. Az iskola alkalmazottakat és fogyasztókat nevel a gyerekekből; neveljünk vezetőket és kalandorokat a sajátjainkból. Az iskola reflexszerű engedelmességre neveli a gyerekeket; tanítsuk meg a sajátjainkat kritikusan és önállóan gondolkodni. A jól iskolázott gyerekek hamar unatkozni kezdenek; segítsünk a sajátjainknak a belső életük kialakításában, hogy aztán sose unatkozzanak. Ösztönözzük őket arra, hogy a komoly, a felnőtt dolgokkal foglalkozzanak történelemben, irodalomban, filozófiában, zenében, művészetekben, közgazdaságban, teológiában – mindazzal, amit a tanárok elég jól ismernek ahhoz, hogy elkerüljék. Tegyük próbára a gyerekeinket azzal, hogy elég egyedüllétet biztosítunk számukra ahhoz, hogy megtanulhassák élvezni a saját társaságukat, hogy belső párbeszédet folytathassanak. A jól iskolázott embereket az egyedülléttől való rettegésre kondicionálták; állandóan társaságot keresnek a TV, a számítógép, a mobiltelefon és a felszínes, gyorsan megkötött és gyorsan felbontott barátságok révén. A gyerekeinknek sokkal értelmesebb életet kellene élniük, és élhetnek is.

Felépítése Szerkesztés

Alsós kortól ideális indítani, a természetes kíváncsiság és érettségnek megfelelően. Az ismeretanyag egymásra épülő, az egyszerűbb, hétköznapi fogalmak tisztázásától (barátság, kíváncsiság) fokozatosan halad a 100 főnél nagyobb társadalmi struktúrák működésének megértése felé (pl. képviselet, érdekérvényesítés, fenntarthatóság). A képzés egyszerűségre, rugalmasságra törekszik, praktikus ismeretek átadása, játékos gyakorlatokkal együtt. Nem kíván problémákkal részleteiben foglalkozni, hanem általánosítható probléma-megoldó készség, változatos logikai és kooperációs képességek nevelését tűzi ki célul.

5 fejlettségi szintből áll:

 1. . Családi
 2. . Emberi
 3. . Csoportos
 4. . Közösségi
 5. . Társadalmi

Módszere Szerkesztés

Az életben felmerülő problémák, és kívánatos célállapotok közötti kapcsolatok bemutatása és megértése, fejlesztésre biztatás. Tehát problémamegoldó módszerek, képességek és célállapotok elsajátítása alapszinten.

CélállapotokSzerkesztés

Módszerek, elvi megközelítések, gyakorlatok Szerkesztés

Az alábbi folyamatába előkészítő áttekintés egy részletesebb mátrix jellegű kibontáshoz

Faek

FAÉK képzésben használt fogalmak kapcsolási javaslata a témák feldolgozásához segítségül

Értelmezési segédlet: A Bal középső vastagított keretből indul a folyamat, a nyilak egy jellemző, de nem kizárólagos téma átvezetési pontot mutatnak. A keretek formája a foglalkozás lehetséges formájára utal:

 • Alul keskenyebb "tölcsér" = gyakorlatra, játékos feldolgozásra alkalmas.
 • Hatszög = új anyag elméleti, beszélgetős értelmező bevezetés
 • Ovális: Lelki, érzelmi szálak megjelennek, bensőségesebb téma
 • Sarkára állított négyszög: döntési helyzet, értékítélet, vitákhoz jó alap
 • Téglalap: további ismeretek, melyek túlmutatnak a FAÉK képzés keretein.

kapcsolatok Szerkesztés

Logikai láncok az egymásra épülésre:

 • Elsősegély > Maslow-piramis > Flow > Spiráldinamika
 • Erdei séta > Kertészkedés > Állatgondozás > Beteggondozás
 • Barátság és Vita > megbeszélés > megállapodás, szerződés > Vitakultúra, Alku
 • Logikát igényló élethelyzetek > Probléma-megoldás lépései, szervezési ismeretek,
 • Érdekérvényesítés
 • Vitakultúra
 • Logika, igazságtartalom - Kibogozó
 • Személyiségfejlesztés, önképzés, erénye ismerettárak
 • Rendszerek alapjai: Kertészkedés, modell építés
 • Gondolkodás,
 • Csoportmunka gyakorlása
 • Kommunikációs, artikulációs gyakorlatok
 • Stresszoldás, meditálás, öregedés, egészség, tisztálkodás
 • Mindig lehet változtatni

Elvi megközelítések Szerkesztés

 • Memetika, ismeretelmélet


Készségek, képességek Szerkesztés


Gyűjtemények, jegyzetek Szerkesztés

Kapcsolódó irodalom Szerkesztés

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.