Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az "Alternatív életstratégiák" segít a bennünk rejlő lehetőségek felismerésében

KAPITÁNY ÁGNES, KAPITÁNY GÁBOR: Alternatív életstratégiák (könyvajánló)

Mai korunk tele van súlyos ellentmondásokkal. Az urbanizáció negatív következményei, a természeti környezet veszélyeztetettsége, az élővilág diverzitásának csökkenése, az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, a szolidaritás és a kooperáció csökkenése, a szociális különbségek növekedése, marginalizált helyzetbe került emberek tömegei, az emberi képességeket gazdagító munkák korlátozott köre, a személyiség sokféleségét figyelembe vevő oktatás ritka volta, a családi kapcsolatok fájdalmas sérülései...

Szinte nincs olyan ember, akinek az életét mindez ne érintené. A változtatás fontosságát, szükségességét mindenki érzi. De mit is tehet érte? Könyvük olyan emberek példáját mutatja be, akik mind-mind a maguk módján és eszközeivel, mindennapi életükkel, munkájukkal, attitűdjükkel, hitükkel, hivatástudatukkal keresnek választ ezekre a kérdésekre. A tanult tehetetlenséggel szemben, az „én úgysem tehetek semmit” csalódottsága helyett a „belülről vezérelt” emberek útját követve próbálják megformálni életüket és környezetük életét. Felemelő és lelkesítő példák. A könyv több mint 200 interjú tapasztalatait összesíti, videó-interjúkat tartalmazó mellékletében pedig közvetlenül is megnézhetjük mintegy húsz interjú részleteit.

Tartalom[]

I. Alternativitás – mihez képest?[]

II. Főbb modellek[]

 • Tipikus foglalkozások, hivatások
 • Hitek
 • Civilek, kivonulók, koherens életűek

III. Közös vonások/elvek[]

IV. A fő értékek[]

 • Társadalmi igazságosság, demokrácia, szolidaritás
 • Empátia, tolerancia
 • Pozitív gondolkodás, örömképesség
 • Szabadság, függetlenség, autonómia, saját út
 • Erkölcsi tartás, tisztesség, jellem, felelősség
 • Belső rend, egyensúly, belülről irányítottság
 • Tanulás, tudás, tehetség
 • Kultúra
 • Minőségeszmény
 • Munka, kitartás, akaraterő
 • Határozottság, szigorúság
 • Létbiztonság, egészség
 • Béke, biztonság, stabilitás
 • Egyéb értékek

V. Indíttatás. Mi tette őket „alternatívvá?”[]

Szülők . Művészet – hazulról

. Értelmiség, középosztály

. A szülők értékrendje

. A szülői-családi sors tanulságai

. Hatás-ellenhatás

. „Vákuum”

Körülmények

. Szegénység, hátrányos helyzet

. Reakció a kivételezettségre, rászorulókkal való találkozás

. Természeti környezet

Iskola . Tanárok

. Az iskolatársak

. Kihívások

. Ellenhatások

. Olvasmány- és egyéb művészeti élmények

Egyéb kulturális hatások

. A művészet mint saját tevékenység visszahatása

. Egyházi, vallási meghatározottság

. Lázadó ifjúsági szubkultúra

. A kor által reflektorfénybe helyezett hivatások vonzása

„Mesterek”

. Szellemi mesterek hatása

. Társak

. Munkatársak, kollégák

. További személyek

Sorsfordulatok

. Gyógyulás

. Paraszti élet mintája – a várossal szembeszegezve

. Egyéb (például politikai körülmények, kultúrák találkozása)

. Sorscsapás


VI. Nehézségek, konfliktusok, erőpróbáló helyzetek[]

A nevelés az iskolában is megvalósítható.

 • Gyerekkor
  • Szegénység
  • Konfliktus a szülőkkel
  • Egyéb gyerekkori problémák
 • Iskola
 • A művészpályából adódó nehézségek
 • Szembesülés a társadalmi valóság nehézségeivel
  • Szembesülés a felelősséggel
  • A körülmények idegensége, „kivonulás”
  • Az emberi közeg
 • Értékrendi ütközések
  • Kultúrák ütközése
  • Egyéni értékrendek ütközése
  • Generációs ütközések
 • A magánélet mint problémaforrás
 • Korlátozottság
 • Hatalmi jellegű konfliktusok
 • „Belső” nehézségek
  • Döntési konfliktusok
  • Önpusztítás
  • Negatív élményfeldolgozás

VII. Élettanulságok, alapgondolatok[]

. Optimizmus

. Pozitivitás

. Jó-Rossz egyensúly

. Belülről vezéreltség, személyes célok

. Emberi gazdagság

. Tisztaság

. Az adott lehetőségek elfogadása, egyensúly

. Önfejlesztés, aktivitás, minőség

. Kitartás célok mellett

. Adás, segítés

. Kölcsönösség, kommunikáció

. Szabadság

. Egyenlőség

. Az Ember tisztelete, emberszeretet

. Szerelem

. A világ működésének törvényei, egyensúly a világgal

. Nyitottság

. Tudás

. Természet

. Alkotás, (alkotott) tárgyi környezet

. Művészet

. Szokások, hagyományok

. Közösség

. Nagyobb közösségek, haza, emberiség

. Spontaneitás

. Hit, Isten

. Az élet lényegének keresése

VIII. Csomópontok[]

. A modernizáció, urbanizáció következményei

. Energia-, erőforrás-problémák

. A munka

. Individualitás

. Emberi kapcsolatok

. Iskola

. Tu d á s m o n o p ó l i u m

. Elidegenedett művészet

. Összefüggések keresése

. A civilizáció összeomlásának a lehetősége

Forrás[]

https://www.typotex.hu/upload/book/6547/kapitany_alternativ_eletstrategiak_reszlet.pdf

Advertisement